3 2 1

Ekonomické a účtovné poradenstvo


Vytvárame  priestor pre  Vaše efektívnejšie rozhodovanie. Služby poskytujeme na základe konkrétnych požiadaviek a predložených dokladov, ktoré  pomáhajú našim klientom nájsť vhodné riešenia odborných problémov:

- vypracovanie finančných a ekonomických analýz klientov

- kalkulácie, finančné plánovanie

- tvorba podnikovej stratégie

- pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov

- dohľad nad finančným účtovníctvom

- kontrola spracovania účtovníctva

- poradenstvo pri výbere účtovného softvéru ...
3 2 1

Daňové

poradenstvo


Daňová optimalizácia vo vzťahu k plánovaným aktivitám, alebo výber najvhodnejších postupov. Pri poskytovaní služieb v daňovej oblasti pre Vás zabezpečujeme spracovanie a vyhotovenie:

- daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby

- daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby

- výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby

- predkladanie žiadosti o odklad podania daňového priznania

- predkladanie žiadosti o platenie preddavkov

- daň z pridanej hodnoty

- daň z motorových vozidiel

- daň zo závislej činnosti

– ročné zúčtovanie pre zamestnancov

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ...
3 2 1

Jednorazové služby


Zabezpečujeme služby, ktoré podporujú podnikateľskú činnosť a pomôžu Vám vo Vašom podnikaní. Pri poskytovaní jednorazových služieb sa zameriavame:
- poradenstvo pri založení spoločnosti a vybavenie daňovej registrácie

- zastupovanie pred príslušným daňovým úradom

- zastupovanie pred sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

- administratívne služby

- revízia účtovníctva

    - spracovanie dokladov do elektronickej formy ...
Suvaha.

Poskytujeme ekonomické a účtovné poradenstvo, viac ...
DPH.


Evidencia DPH a spracovanie daňových priznananí  k DPH, viac ...

DPH.

Jedorazové podporné a pomocné služby, viac ...