Široké spektrum ekonomických a účtovných služieb.

- vedenie podvojného účtovníctva


- spracovanie miezd a odvodov


- spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z pridanej hodnoty


- spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov právnických osôb


- vyhotovenie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb


- poradenské služby

....Profesionalita, diskrétnosť a spoľahlivosť
Suvaha.

Poskytujeme ekonomické a účtovné poradenstvo, viac ...
DPH.


Evidencia DPH a spracovanie daňových priznananí  k DPH, viac ...

DPH.

Jedorazové podporné a pomocné služby, viac ...